Notulen van de gezamenlijke commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van 2 februari 2017