Beantwoording openstaande toezeggingen door wethouder Van der Weide gezamenlijke commissievergadering d.d. 3 april 2017