Brief wethouder Otter met aanvullende informatie n.a.v. vragen over de structuurvisie Delftlanden