Notulen van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13 september 2017