Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van mevr. Louwes-Linnemann (PvdA) inzake collectieve zorgverzekering aan de minima gemeente Emmen