Notulen van de commissie Samenleving van 3 oktober 2017