Notulen van de commissie Wonen & Ruimte van 2 oktober 2017