Notulen openbare raadsvergadering van 19 oktober 2017