Notulen van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 14 juni 2018