Brief college inzake ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat Zuid/Wilhelminastraat + bijlagen RIS.8883 en RIS.8884