Grondexploitatie locatie Ganzenroer, Nieuw-Amsterdam + bijlage RIS.8806 (+ bijlage ter inzage onder geheimhouding)