Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 11 juni 2018