Benoeming en be√ędiging dhr. H. Smit als commissielid (niet raadslid zijnde)