Brief college inzake portefeuilleverdeling college, locoburgemeesterschap, vervangingsregeling