Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 15 januari 2019