Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 14 januari 2019