Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 17 januari 2019