Brief college inzake afhandeling moties en toezeggingen + bijlage RIS.9183 (op verzoek CDA) + bijlage RIS.9216