Brief wethouder Otter inzake de erfgoednota en de cultuurhistorische waardenkaart