Notulen van de gezamenlijke vergadering van de commissies Wonen & Ruimte, Samenleving en Bestuur, Middelen & Economie van 8 april 2019