Zienswijze ontwerpbegrotingen 2020, begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) + bijlagen RIS.9280 en RIS.9281 en RIS.9306 t/m RIS.9308