Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van dhr. Meijer (VVD) over exploitatie gemeentelijke parkeerplaatsen