Notulen van de gezamenlijke vergadering van de commissies Wonen & Ruimte en Samenleving van 13 mei 2019