Brief college inzake rapportage 'Emmen Vernieuwt 2018' + bijlagen RIS. 9261 en RIS.9368 (op verzoek D66)