Brief college inzake staat van de gemeentelijke informatiehuishouding + bijlagen RIS.9233, RIS.9234 en RIS.9367 (Op verzoek D66)