Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 13 juni 2019