Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 11 juni 2019