Brief college inzake beantwoording vragen ex art. 38 RvO van dhr. Meijer (VVD) over exploitatie van gemeentelijke parkeerplaatsen + bijlage 19.010398