Notulen van de vergadering van de commissie Wonen en Ruimte van 12 juni 2019