Brief college inzake verlenging contract Wmo-hulpmiddelen + bijlage RIS.9406 (op verzoek van 50PLUS)