Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 12 september 2019