Wijziging Afvalstoffenverordening bijlage + RIS.9424 (te bespreken in combinatie met agendapunt 9A)