Wijziging archiefverordening als gevolg van benoeming gemeentearchivaris + bijlage RIS.9413