Brief wethouder Otter inzake vragen dhr. Fonhof (50PLUS) over de toegevoegde waarde van Dimpact