Brief college inzake vragen ex art. 38 RvO van mevr. Velzing (Wakker Emmen) over zorginstellingen in de gemeente Emmen