Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 14 oktober 2019