Brief Rekenkamercommissie Emmen inzake onderzoeksrapport RKE 'Quickscan onderzoek EOP's'