Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 4 december 2019