'Beeldkwaliteitplan Delftlanden' d.d. 19 juni 2019 + bijlage RIS.9538