Brief college inzake beleidsregels voor het gemeentelijk evenementenbeleid tot 2024 + bijlage RIS.9515 (op verzoek college)