Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 3 december 2019