Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 16 januari 2020