Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 14 januari 2020