Brief wethouder Otter inzake beantwoording vraag onderzoeksrapport RKE, 'Informatie, safe of zeef?' (zie 7A)