Brief college inzake prestatieafspraken woningcorporaties voor 2020 + bijlagen RIS.9546 en RIS.9547 (op verzoek PvdA) + bijlage RIS.9576