Notulen van de vergadering van de commissie Wonen & Ruimte van 10 februari 2020