Brief college inzake financiële stand van zaken Willinkplein-Zuid (op verzoek D66) + bijlage RIS.9662