Brief wethouder Rink inzake beantwoording vragen commissie Samenleving van 14 januari 2020 met betrekking tot beleidsregel voor evenementen tot 2024 + bijlage RIS.9695