Notulen van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen & Economie van 12 maart 2020