Notulen van de vergadering van de commissie Samenleving van 10 maart 2020